Du skal være medlem af Landsforeningen Autisme på såvel tidspunktet for indgåelse af lejeaftalen som på tidspunktet for benyttelse af lejemålet. Hvis du melder dig ud af foreningen, skal dette meddeles Kreds Fyn og betragtes som ophævelse af kontrakten, evt. allerede betalt depositum og leje kan ikke refunderes.

Du skal selv bebo huset. Der kan medtages gæster, men det er en betingelse, at lejeren selv bebor huset, og at huset ikke bebos af flere, end der er sovepladser til (se beskrivelsen af huset).

Nøgler

På lejebeviset vil det være oplyst, om nøglen sendes til dig, eller hvor du evt. skal afhente den. Hvis nøgler bliver sendt fra Kreds Fyn, vil du modtage dem ca. 1 uge inden ferieperiodens start.

Booker du med kort varsel, kan du ikke forvente, at vi kan nå at sende nøglen hjem til dig. I så fald skal du hente den efter aftale med formanden.


Afrejse og ankomst

Du kan ankomme tidligst fra kl. 16 og skal afrejse senest kl. 10 hvis du bestiller rengøring. Varetager du selv rengøring skal du afrejse senest kl 13 så huset kan gennemgåes inden næste lejer.


Depositum

Ved booking betales der depositum bla. for de forventede forbrugsudgifter på 750,- 


Rygning

Er ikke tilladt indendørs.

 

Husdyr

Husdyr kan medtages.

 

Rengøring af boligen

I sommerhuset er der et opslag om: "Hvad en standardrengøring af huset omfatter". Sommerhuset skal afleveres i rengjort stand og med det inventar, der var, da du kom. Sker dette ikke, forbeholder Kreds Fyn sig ret til at sende en opkrævning herfor. Vær med til at passe på sommerhuset.

Hvis man ikke selv ønsker at foretage slutrengøringen, kan dette bestilles ved booking, ved senere bestilling skal man selv kontakte Gisela Kapelke på mobil: 30541361(send gerne en sms) el. via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ved senere bestilling afregner man direkte med Gisela.

En slutrengøring koster 700,- kr. inkl. moms.

Slutrengøring skal bestilles i god tid, hvis man vil være sikker på at kunne købe den til men senest dagen før afrejse (ombestemmer man sig og gør det selv, så giv besked senest kl. 8.00 på afrejsedagen).

Hvis man selv gør rent, men det er nødvendigt at gå rengøringen efter, koster det 186,25kr. inkl. Moms pr. påbegyndte ½ time.

Vær opmærksom på, at det kan blive nødvendigt for tilsynsførende/ hånd-værkere at udføre reparationer i boligen - også selvom den er udlejet.

Affald

Affald må kun efterlades i den/de dertil indrettede affaldsbeholdere. Aske lægges i askespanden. Først når du har sikret dig, at asken ikke er varm, eller at der ikke er gløder, lægges den i affaldsbeholderen. Alt øvrigt affald inkl. flasker transporteres bort ved egen foranstaltning. Man må ikke overfylde affaldsbeholderen, og der må ikke efterlades affald ved siden af beholderen.

Fejl og mangler

Opdager du, at der mangler service, inventar m.m., eller at der er andre fejl i boligen, skal du kontakte Kreds Fyn på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Man må ikke leje mere end 3 sammenhængende uger i træk. Der åbnes først for booking af weekender og hverdagsferier fem uger før lejeperioden.

Betaling

Depositum på 750kr. betales ved booking. Det resterende lejebeløb skal betales senest 6 uger før opholdet. Er restbeløbet ikke betalt til tiden, bliver lejemålet annulleret, og du mister det indbetalte depositum.

Vi sender en betalingspåmindelse ud 7 dage, før restbeløbet forfalder til betaling på den mail, du har oplyst ved booking.

Ved lejemål, som er booket med en kort frist på under 6 uger, skal hele lejebeløbet betales ved booking.

Er der mere end et medlem, der ønsker samme uge, foretages der lodtrækning.

Vinder man en sådan lodtrækning, skal hele lejebeløbet inkl. depositum for forbrug betales inden 7 dage.

Regler ved opsigelse af lejemål

Ved opsigelse indtil 6 uger før lejemålets start, mistes det indbetalte depositum.

Ved opsigelse mindre end 6 uger før lejemålets start, hæfter man for hele lejebeløbet, medmindre lejemålet bliver lejet ud til anden side. Du vil da kunne få halvdelen af lejebeløbet refunderet (se regler herom nedenfor).

Du har altid 24 timers fortrydelsesret på alle lejemål og vil i så fald få hele det indbetalte beløb refunderet.

Du skal i så fald sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Regler ved genudlejning

Når man opsiger sit lejemål mindre end 6 uger før lejemålets start, og genudlejning ikke er mulig, kan man selv benytte sig af lejemålet. Dette skal aftales nærmere med Kreds Fyn. I fald man benytter sig af denne mulighed, får man naturligvis ikke indbetalt leje refunderet.

Hvis man i sidste øjeblik bliver forhindret i at benytte ferieboligen

Erstatningskrav for ikke-benyttede lejemål, kan Kreds Fyn ikke imødekomme. Der henvises til dækning igennem privat afbestillingsforsikring.