Formandsberetning Landsforeningen Autisme Kreds Fyn 2018-2019

Meget er sket siden den ekstraordinære generalforsamling i 2018.

Hele fire nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind, hvilket har givet mulighed for at nytænke, hvad man ønsker for Kreds Fyn.

I august valgte Else Worm – efter mange års tjeneste– at trække sig fra bestyrelsen i Kreds Fyn; en beslutning vi selvfølgelig accepterede, men som også betød, at vi måtte udsætte den planlagte autismemesse i oktober 2018, da vi ikke vi var langt nok i planlægningen til, at en så ny bestyrelse kunne gennemføre.

Vi valgte i stedet at få sammentømret bestyrelsen og spørge os selv: hvad vil vi? hvilke ambitioner har vi? hvordan vil vi nå målene? osv.

Bestyrelsen holdt en temadag, hvor alle problemstillinger og muligheder blev vendt, og nogle af de punkter vi kom frem til var bl.a.:

Vi vil være en mere synlige og have aktiv Kreds med flere arrangementer.

Vi vil bruge de sociale medier, nyhedsbreve, autismeblad og hjemmeside til at udbrede kendskabet til Kredsen og dens arrangementer.

Vi har en målsætning om flere medlemmer, hvilket vi allerede kan se nu i form af stigende medlemstal.

Vi har forbedret og fornyet hjemmesiden.

Vi havde planer om at etablere onlinebetaling, noget vi delvis har opnået ved hjælp af MobilePay, men vi er dog nødt til at opgive egentlig onlinebetaling, idet det ville koste 6-7.000 at gøre hjemmesiden klar til det og ca. 7.000,- om året i faste udgifter til Dibs.

Vi er i gang med at etablere et bisidderkorps på Fyn; tre personer skal på kursus i slutningen af marts, hvorefter vi starter op med ordningen hurtigst muligt. Vi kan imidlertid sagtens bruge flere bisiddere, så opgaverne kan blive fordelt ud på flere, gerne i forskellige områder af kredsen. Vi er jo en stor kreds med 10 kommuner.

Vi har en ambition om, at Autismeforeningen skal være repræsenteret i samtlige af de 10 fynske kommuner i de lokale DH (Danske handicapråd). Vi har indtil nu fået to repræsentanter i Odense kommune.

Vi har desuden brugt en del energi på bankskifte, da Jyske Bank varslede store prisstigninger. Vi fik herefter et godt tilbud i Arbejdernes Landsbank, som vi har skiftet til.

Sommerhus

Vi har afholdt møder med Landsforeningen, da det var usikkerhed om en del juridiske forhold vedrørende sommerhuset. Man har tidligere troet, at sommerhuset var ejet og drevet af en særskilt fond og dermed rent økonomisk og juridisk intet havde med Kredsen og gøre. Dette viste sig ikke at være tilfældet; fonden er ganske enkelt aldrig blevet oprettet korrekt. Sommerhuset ejes og drives således af Landsforeningen Autisme Kreds Fyn.

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i sommerhuset på Langeland og allerede inden for få uger sørget for udskiftning af hvidevarer, malet huset indendørs, afkalket badeværelser og gjort hovedrent.

Der trænger til nye møbler, og huset skal males udvendigt osv. Men de forbedringer, der er lavet på nuværende tidspunkt gør, at vi kan være bekendt at leje det ud.

Vi har betalt et lån ud, som var optaget til nyt tag, opdateret forsikringerne på huset, søgt og fået bevilget fritagelse for ejendomsskat samt revideret lejebetingelser og nedsat priserne på leje af huset.

Alt sammen noget, der gør, at vi tror på, at sommerhuset kan hvile i sig selv rent økonomisk og måske på længere sigt give et lille overskud. Vore overvejelser i sensommeren om muligvis at være nødt til at sælge huset er derfor sat i bero.

Arrangementer

I september var der planlagt et foredrag ved Peter K. Hallager vedrørende Ankestyrelsen og bisidning, men da der kun kom tre tilmeldinger, måtte det desværre aflyses.

Siden har vi tydeligt kunne se, at vore anstrengelser for at blive mere synlige begynder at bære frugt.

For hvert arrangement, der er afholdt siden, har vi fået flere og flere tilmeldinger:

  1. september afholdt vi første netværksmøde – som cafemøde – med 12 fremmødte
  2. november foredrag med Heidi Thamestrup vedrørende piger og autisme; hvortil der var 118 deltagere, og folk kom langvejs fra, bl.a. København, Skive, Århus og en del fra Midtjylland
  3. november afholdt vi igen netværksmøde, denne gang med 23 deltagere
  4. januar var 70 medlemmer i biografen og se forpremiere på ”Sådan træner du din drage”; hvilket var en stor succes, idet vi havde salen for os selv, lyden var skruet ned, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne
  5. februar kommer Anne Skov Jensen og holder foredrag om stress og nedsmeltninger; der er tilmeldt 184 personer

Vi glæder os til 2019, hvor vi har planlagt en masse spændende arrangementer. Vi planlægger bl.a. et endagskursus om autisme, og der er allerede sat dato af til autismemesse d. 21. september 2019.